นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy

บริษัท พรีเมี่ยม เฮิร์บ แลบบอราเทอรี่ จำกัดได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ Star Secret ซึ่งคุณสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลของตัวคุณเอง ทั้งนี้ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการในสิ่งที่คุณต้องการ

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถรับข่าวสาร ข้อมูล หรือรับสิทธิพิเศษ พร้อมลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยบริษัท พรีเมี่ยม เฮิร์บ แลบบอราเทอรี่ จำกัดนั้น จะมีทั้งอีเมล์ ที่อยู่ ชื่อ เบอร์โทรติดต่อ ซึ่งอาจจะรวมอยู่ในข้อมูลประเภทอื่นๆด้วยเมื่อคุณต้องการรับบริการจากเรา

นอกจากนี้ บริษัทฯยังเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อบันทึก IP address, browser type, operating system, domain name, access times และ referring Web site Addresses ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของเรา เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพระดับสากล

ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หลังจากได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว http://cherchomofficial.com จะเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย หรือเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของทางบริษัทฯ นอกจากนี้การลงทะเบียน ยังช่วยให้เรารับรู้ถึงความต้องการที่คุณมีต่อเรา เพื่อให้เราได้ปรับปรุงการให้บริการและการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

การใช้ระบบ Cookies เพื่อช่วยในการจดจำและบันทึกข้อมูล

เมื่อใดก็ตามที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ Cookies จะถูกป้อนเข้าในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ลูกค้า (ในกรณีที่เครื่องสามารถรับ Cookies ได้) และจะทำการบันทึกไว้ว่ามีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยระบบนี้ เราจะสามารถบันทึกข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ดังที่กล่าวมา

ข้อมูลกำหนดและเงื่อนไข

Terms and Conditions

การใช้งานเว็บไซต์ http://cherchomofficial.com เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้ งานบนอินเตอร์เน็ต เนื่องจากข้อจำกัดหรือข้อขัดข้องของระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง

ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ข้าพเจ้าตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ และยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ จัดการสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ http://cherchomofficial.com โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ http://cherchomofficial.com จัดทำขึ้นโดยบริษัท พรีเมี่ยม เฮิร์บ แลบบอราเทอรี่ จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ http://cherchomofficial.com อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ ข้อตกลงสากล ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษร จากบริษัทฯ ก่อน ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือนักออกแบบและ ช่างภาพที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทฯ และนำมาใช้งานบนเว็บไซต์ http://cherchomofficial.com โดยได้รับการยินยอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว